Thông báo :
Website đang trong quá trình thử nghiệm mọi thắc mắc xin liên hệ 04.629.199.31 để được giải đáp

Hội thi tìm hiểu phòng chống ma túy

21/10/2013 | 787 lượt xem    Xuất ra máy in    Xuất ra file PDF   

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


ĐOÀN TRƯƠNG THPT SỐ 2 BẮC HÀSố : 21/KH-ĐTN

        Bảo nhai , ngày 21 tháng 10 năm 2013
KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi  tìm hiểu về công tác phòng chống ma tuý năm 2013.


          Thực hiện chỉ đạo của SGD&ĐT theo CV số 1420/SGD&ĐT-GDTrH V/v Tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy trong trường học. Đoàn thanh niên trường THPT số 2 Bắc hà xây dựng kế hoạch thực hiện như sau.

           

            I. Mục đích, yêu cầu.

            1. Mục đích.

            - Tuyên truyền đến cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh nâng cao nhận thức tác hại của ma túy, tệ nạn ma túy đối với tư cách, đạo đức, sức khỏe con người và môi trường giáo dục.

            - Giaó dục ý thức, tinh thần đề cao cảnh giác, kỹ năng tự bảo vệ và kỹ năng phòng, chống sự xâm phạm của ma túy, tệ nạn ma túy vào môi trường giáo dục.

- Tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ma tuý, HIV/AIDS theo hình thức sân khấu hoá. Từ đó, xác định công tác phòng chống ma tuý, HIV/AIDS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài của nhà trường  Đẩy lùi tệ nạn ma tuý ra khỏi học đường, xây dựng trường học thân thiện không có ma tuý, tạo môi trường trong sạch lành mạnh

            2. Yêu cầu.

            - GVCN, học sinh, các Đoàn thể tổ chức tuyên truyền đúng chủ đề đảm bảo nội dung, có ý nghĩa giáo dục cao.

            II. Đôi tượng, thời gian, địa điểm.

            1 Đối tượng.

- Học sinh của 3 khối lớp 10,11,12 thành lập 4 đội mỗi đội gồm 12 học sinh.

            2. Thời gian.

- Tổng duyệt chương trình vào ngày 9/11/2013

- Tổ chức thi vào ngày 12/11/2013

            3. Địa điểm.

            - Trường THPT số 2 Bắc hà.

            III. Nội dung, hình thức thi.

            1. Nội dung.

            - Tập trungvàocác văn bản quy phạm pháp luật, quy định của các cấp về công tác phòng chống ma tuý.

- Vai trò, nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng chống ma tuý, HIV/AIDS...

- Những kỹ năng và kinh nghiệm tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và cộng đồng thực hiện công tác phòng chống ma tuý, HIV/AIDS.

2. Hình thức.

- Thi theo đội, sử dụng loại hình nghệ thuật, sân khấu hoá qua 4 phần thi: Phần thi chào hỏi; phần thi vẽ tranh; phần thi kiến thức; phần thi tiểu phẩm.

a) Màn chào hỏi( 5phút): Nêu khái quát được mục đích, ý nghĩa của cuộc thi; giới thiệu một số thành tích nổi bật của công tác phòng chống ma tuý, HIV/AIDS; Giới thiệu về các thành viên tham dự(Mỗi đội tự xây dựng cho mình màn chào hỏi riêng của đội mình)

b)Vẽ tranh biếm họa(4phút trong đó 3 phút vẽ 1 phút bình luận): Nêu và giải thích được ý nghĩa của bức tranh.

c) Phần thi kiến thức(3 phút): Trả lời câu hỏi về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý, HIV/ AIDS (Ban tổ chức gửi các câu hỏi và đề cương trả lời cho các đơn vị); tập trung vào các nội dung sau:

- Những hiểu biết về các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cơ chế, chính sách của tỉnh về công tác phòng chống ma tuý, HIV/AIDS.

- Hiểu biết về công tác phát hiện, giải quyết người tái nghiện, quản lý sau cai nghiện ma tuý và giải quyết việc làm đối với người sau khi cai nghiện ma tuý.

      - Công tác phòng ngừa và phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma tuý, HIV/ AIDS, triệt xoá các điểm tệ nạn ma tuý, HIV/ AIDS.

d) Phần thi tiểu phẩm tuyên truyền: Mỗi đội xây dựng một tiểu phẩm về công tác phòng chống ma tuý (khuyến khích các tác phẩm tự biên).

IV. Chuẩn bị.

1. Đội tham gia thi.

- GVCN các lớp và khối trưởng của các khối chịu trách nhiệm thành lập đội  và lên kế hoạch xây dựng kịch bản tập luyện riêng cho đội của mình.

- Mỗi đội tham gia dự thi chuẩn bị một tiết mục văn nghệ.

- Đội văn nghệ xung kích chuẩn bị 1 tiết mục nhảy hiện đại.

2. Tiểu ban nội dung.

- Đ/c Vũ Đức Tình – Bí thư ĐTN – Trưởng ban chỉ đạo chung

- Đ/c Chu Thị Minh Phương – Nhóm trưởng Đội 1

- Đ/c Đào Thị Hạnh Lý - Nhóm trưởng Đội 2

- Đ/c Cao Duy Hùng  - Nhóm trưởng Đội 3

- Đ/c Đoàn Anh Dũng - Nhóm trưởng Đội 4

3. Trang trí khánh tiết.

- Chuẩn bị típ chữ Hội thi  tìm hiểu về công tác phòng chống ma tuý năm học 2013”- Đ/c Nguyễn thị Ánh Xuân

- Tiếp nướcĐ/c Hoàng Thu Thủy.

- Kê bàn ghế, căng phông, loa đà, lớp trưc tuần.

V. Kinh phí, cơ cấu gải thưởng.

1. Kinh phí

- Các khối trích ngân sách từ quỹ khối để phục vụ cho việc tập luyện và thuê trang phục cho các tiết mục dự thi.

- Công Đoàn, Đoàn thanh niên hỗ trợ mỗi đội 200.000đ/ 1 đội.

- Kinh phí tổ chức cuộc thi do nhà trường cấp.

2. Giai thưởng.

- 01 giải nhất: 400.000đ

- 01 giải nhì: 300.00000đ

- 01 giải ba : 200.0000đ

- Khuyến khích: 100.000đ

VI.Thành phần BGK, Thư ký.

1. Ban giám khảo.

- Đ/c Chấu Seo Sẻng – Bí thư huyện Đoàn.

- Đ/c Trần Xuân Ân – Chủ tịch công Đoàn

- Đ/c Trần Thúy Liễu – TTCM

- Đ/c Nguyễn Tiến Sỹ - TTCM

- Đ/c Lý Văn Sỹ - P.Bí thư ĐTN

2. Thư ký.

- Đ/c Trần Quốc Duyệt,

- Đ/c Phùng Thị Thanh Quy.

VII.Tổ chức thực hiện.

- Đoàn thanh niên phối hợp với công Đoàn xây dưng kế hoạch, thể lệ cuộc thi thành phần tham gia Ban Tổ chức, tổ nội dung, Ban giám khảo, tổ thư ký, người dẫn chương trình cuộc thi.

- Phối hợp với chi Đoàn GV xây dựng đề cương câu hỏi kiến thức, xây dựng kịch bản dẫn chương trình cuộc thi.

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng chống ma tuý năm 2013 trương THPT số 2 Bắc Hà  là hoạt động lớn góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, giáo dục thực hiện công tác phòng chống ma tuý, HIV/AIDS trường. Đoàn thanh niên đề nghị Đoàn thể, GVCN, học sinh,  chủ động phối hợp thực hiện tốt nội dung kế hoạch này./.Nơi nhận:

- Chi Bộ - BGH;(theo dõi)

- GVCN – t/h

- Khối trưởng – t/h

- Công Đoàn – p/h

- Lưu ĐTN;


KÝ DUYỆT BGHĐã kýPhạm Thị Ngọc Bích

TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯĐã ký


Vũ Đức Tình

Tác giả: Vũ Đức Tình - ĐTN